Andreas Linke   ·   Profiel vertaler
S t a r t p a g i n a | D i e n s t e n | T a l e n | V a k g e b i e d e n | B i o g r a f i e | C o n t a c t

Biografie. Met hart en ziel.

Als freelancer vertaal ik uit het Nederlands en het Engels naar mijn moedertaal Duits. Al acht jaar en nog altijd met hart en ziel. De werkterreinen die mijn voorkeur genieten, vindt u op de pagina Vakgebieden.

Ervaring
  · werkzaam als freelance vertaler sinds 1996
  · kantoorgemeenschap met twee eveneens zelfstandig werkende collega’s sinds begin 2002
  · jarenlange ervaring als copywriter

Studies
  1987-94
    Germanistiek en algemene taalwetenschap, universiteit Leipzig
    Examen magister artium, predikaat ‘zeer goed’
  1991-92
    Linguïstiek, universiteit Parijs 8
    Diplôme d'Etudes Approfondies (D.E.A.), predikaat ‘zeer goed’

Beschikbaarheid
  · flexibel, fulltime
  · circa 2500 woorden per dag (afhankelijk van de tekst ook meer of minder)


Contact:    Een profiel waarin u iets ziet? u me gerust!


D o w n l o a d | I m p r e s s u m | C o n t a c t | D e u t s c h
© 2004 Andreas Linke versie 2.0.1 van 23.2.2004