Andreas Linke   ·   Profiel vertaler
S t a r t p a g i n a | D i e n s t e n | T a l e n | V a k g e b i e d e n | B i o g r a f i e | C o n t a c t

Diensten. Waar u op kunt rekenen!

U bent op zoek naar een freelance vertaler die zich voor de volle honderd procent inzet, die zijn werk heel graag doet, die beschikt over de nodige hulpmiddelen zoals een moderne computeruitrusting, breedbandaansluiting op het internet en de nieuwste woordenboeken, en die bovendien flexibel ingezet kan worden?

Vertaling
De vertaling staat natuurlijk centraal. Uit het Nederlands of het Engels naar het Duits. Stijlvast, terminologisch en inhoudelijk correct, doelgroepgericht en volgens afspraak. Daar kunt u op vertrouwen!

Adaptatie
Aanpassing aan de taalkundige, culturele en andere normen van het doelland, een vanzelfsprekend bestanddeel van iedere goede vertaling.

Tekstredactie
Redigeren, corrigeren, bewerken. Volgens de spelling- en grammaticaregels en in de juiste stijl. Daar kunt u op rekenen!


Contact    Geïnteresseerd in goede, begrijpelijke doelteksten? u me gerust!


D o w n l o a d | I m p r e s s u m | C o n t a c t | D e u t s c h
© 2004 Andreas Linke versie 2.0.1 van 23.2.2004