Andreas Linke   ·   Profiel vertaler
S t a r t p a g i n a | D i e n s t e n | T a l e n | V a k g e b i e d e n | B i o g r a f i e | C o n t a c t

Vakgebieden. Van deze markten thuis.

U bent op zoek naar een vertaler die goed weet wat hij kan en die zijn specialismen duidelijk heeft afgebakend. En die bij twijfel ook weleens een opdracht niet aanneemt, omdat hij op dat gebied niet goed onderlegd is.

Economie, financiën, beurs
Ik heb onder andere jaarverslagen, presentaties, handelscorrespondentie, bedrijfsprofielen, offertes, aanbestedingen en (handels)contracten vertaald.

Techniek
Glashelder tot in de finesses: gebruiksaanwijzingen, handboeken, documentatie, gegevens- en productbladen, voorschriften, richtlijnen, (keurings)rapporten ... [meer]

Marketing, reclame, public relations
Vloeiend geschreven en doelgroepgericht: persberichten, websites, brochures, interne en externe bedrijfstijdschriften, mailings, circulaires. Hier profiteert u direct van mijn jarenlange ervaring als copywriter.

Recht  (alleen taalrichting Nederlands --> Duits)
Conclusies, vonnissen, statuten, contracten – want recht moet recht blijven. Veel bedrijven en rechtbanken hebben al van mijn vertaaldiensten gebruikgemaakt.


Contact:    Zijn deze vakgebieden interessant voor u? u me gerust!


D o w n l o a d | I m p r e s s u m | C o n t a c t | D e u t s c h
© 2004 Andreas Linke versie 2.0.1 van 23.2.2004